Dự án: Nhà máy nước

Phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm

Dự án: phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm

Quyết định

3846/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ngày 24/4/2017

Phạm vi

Sóc Sơn, Đông Anh , Gia Lâm

Quy Mô

410,000 người/ 100,000 hộ

Tổng mức đầu tư

2,826 tỷ đồng

Công ty thực hiện: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 1 Aquaone

Hiện tại đã hoàn thành đầu tư và phát nước cho 4 xã huyện Gia Lâm ; 2 xã huyện Đông Anh

Hiện công ty đang trong giai đoạn đầu tư để tiếp tục triển khai đầu tư cho các xã còn lại với mục tiêu cung cấp nguồn nước chất lượng cao, ổn định. Từ đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực dự án.

Gallery

Dự án khác