Dự án: Nhà máy nước

Nhà máy nước mặt sông Đuống (Hà Nội)

Nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với tổng công suất: 900.000 m3/ngày đêm; Tổng công suất dự kiến: 1.200.000 m3/ngày ...

Dự án: Nhà máy nước

Nhà máy nước mặt sông Vàm cỏ đông (Tỉnh Long An)

Nhà máy có quy mô cấp nước vùng. Nhà máy có công suất giai đoạn 1: 200,000m3/ngày đêm; giai đoạn 2: 300,000 m3/ngày đêm. Tổng ...

Dự án điện mặt trời tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Ngay từ khi khánh thành giai đoạn 1 của Nhà máy Nước mặt sông Đuống, Tập đoàn AquaOne đã có kế hoạch triển khai lắp đặt hệ thống ...

Dự án: Nhà máy nước

Nhà máy nước Phú Yên

Nước sạch của Công ty CP cấp thoái nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ...

Dự án: Nhà máy nước

Nhà máy xử lý nước Xuân Mai (Tỉnh Hòa Bình)

Nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với công suất: 600.000 m3/ngày đêm; Tổng công suất dự kiến: 900.000 m3/ngày đêm.

Dự án: Nhà máy nước

Phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm

Dự án cung cấp nguồn nước chất lượng cao, ổn định. Từ đó góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong khu vực ...

Dự án: Nhà máy nước

Đầu phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai

Quyết định số: 3845/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ngày 24/6/2017