Lịch sử hình thành - dấu mốc phát triển

 
 
 
Tháng 12/2014
Thành lập tập đoàn AquaOne tại TP.HCM
 
Tháng 04/2015
Nhận chứng nhận đầu tư dự án nước sạch tại Hậu Giang
 
Tháng 04/2015
Mua 35% cổ phần của nhà máy nước sạch Phú Yên (2019: mua 60% cổ phần - nhà máy quy mô cấp nước vùng).
 
Tháng 06/2016
Nhận chứng nhận đầu tư Nhà máy nước mặt Sông Đuống (dự án quy mô cấp nước vùng)
 
Tháng 06/2017
Nhận chứng nhận đầu tư cấp nước cho 141 xã ngoại thành Hà Nội
 
Tháng 10/2017
Hoàn thành nhà máy nước mặt sông Hậu
 
Tháng 06/2018
Ký biên bản ghi nhớ dự án xử lý bùn thải của Hà Nội tháng 6 năm 2018
 
Tháng 05/2018
Nhận chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước sạch Xuân Mai
 
Tháng 10/2018
Dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống giai đoạn 1A hoàn thành
 
Tháng 11/2018
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư hệ thống năng lượng của Nhà máy nước mặt Sông Đuống
 
Tháng 09/2019
Hoàn thành giai đoạn 1B đưa dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống hoạt động.
 
Tháng 03/2020
Nhận chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy nước mặt Vàm Cỏ Đông
 
Tháng 02/2021
Hoàn thành thiết kế và FS NM Vàm Cỏ Đông