Dự án: Nhà máy nước

Nhà máy nước Phú Yên

Công ty CP cấp thoái nước Phú Yên

Tập đoàn Aquaone có cổ phần chi phối tại công ty cấp thoát nước Phú Yên. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là sản xuất-cung ứng nước sạch cho các đô thị và các Khu Công nghiệp trên địa bàn toàn Tỉnh và quản lý khai thác, duy tu hệ thống thoát nước thành phố Tuy Hoà. Hiện nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đang quản lý và cung ứng nước sạch cho Thành phố Tuy Hoà, Thị xã Sông Cầu, 06 Thị trấn trong Tỉnh (TT La Hai-Huyện Đồng Xuân, TT Chí Thạnh-Huyện Tuy An, TT Củng Sơn-Huyện Sơn Hòa, TT Hai Riêng-Huyện Sông Hinh, TT Phú Hoà-Huyện Phú Hòa, TT Hòa Vinh và Trạm Cấp nước Vũng Rô-Huyện Đông Hòa) và 03 Khu Công nghiệp (Hoà Hiệp, An Phú và Đông Bắc Sông Cầu).
Nước sạch của Công ty CP cấp thoái nước Phú Yên được sản xuất và quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 :2008, được Tổ chức quốc tế Intertek cấp chứng nhận hợp chuẩn và tiêu chuẩn 1329 do Bộ Y tế quy định. Phòng kiểm nghiệm Công ty chính thức nhận Chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005; Mã số: VILAS - 746, trong lĩnh vực thử nghiệm nước nhằm nâng cao năng lực, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép thử nghiệm
Sản phẩm nước sạch của Công ty cung cấp ổn định 24/24h, luôn đảm bảo đầy đủ theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước Việt Nam, được sử dụng trong mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân tại các khu dân cư và trong các hoạt động sản xuất, dịch vụ, cơ quan, trường học, bệnh viện....tại các đô thị và các Khu Công nghiệp trên địa bàn toàn Tỉnh.

Dự án khác