Dự án: Nhà máy nước

Đầu phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai

Dự án Đầu phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai

Quyết định

3845/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ngày 24/6/2017

Phạm vi

Huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai

Quy Mô

32,690 người/ 11,000 hộ

Tổng mức đầu tư

4.044.60 tỷ đồng

Công ty thực hiện:

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 3 Aquaone

2020

Công suất 85.000 m3/ngày

2025

Công suất 117.000 m3/ngày

Gallery

Dự án khác