Dự án: Nhà máy nước

Đầu phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh, huyện Thanh Trì

Dự án: Đầu phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh, huyện Thanh Trì

Quyết định

3847/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội ngày 24/4/2017

Phạm vi

Thanh Trì (3 xã)

Quy Mô

32,690 người/ 11,000 hộ

Tổng mức đầu tư

125 tỷ đồng

Công ty thực hiện: Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Aquaone

Hiện tai đang lập dự án đầu trien khai cấp nước trong tương lai gần

Gallery

Dự án khác