Dự án: Điện mặt trời

Dự án điện mặt trời tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Từ cuối năm 2019, các phương án kỹ thuật, tài chính đã chuẩn bị đầy đủ để triển khai dự án nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đến ngày 28/10/2020, tại nhà máy mới diễn ra lễ động thổ dự án với công suất ban đầu 0,9 MWh. Đến ngày 22/12/2020 dự án điện mặt trời tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống chính thức hòa lưới điện quốc gia.

Các đơn vị tham gia thực hiện dự án:

- Chủ đầu tư: Công ty cố phần nước AquaOne.

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH Aone Việt Nam

- Công ty tư vấn, thiết kế điện mặt trời: IBC solar, CHLB Đức

- Nhà thầu phụ: Vietnam Eco-Solution (VES), Thuận An, Solar Watt, WE construction

- Nhà thầu vận chuyển: VGT.

Dự án diện năng lượng mặt trời áp mái lắp đặt trên mái các hạng mục xử lý nước nhà máy nước mặt Sông Đuống giúp hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và bền vững của tập đoàn Aquaone và tiến tới tối đa hóa nguồn năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong tương lai, khi mở rộng công suất nhà máy, Aquaone sẽ tiếp tục đầu tư mới hệ thống điện năng lượng mặt trời theo đúng tầm nhìn và mục tiêu mà Aquaone đã đề ra về việc phát triển bền vững.

Gallery

Dự án khác