WHERE THERE IS WATER, THERE IS LIFE

Bring every Vietnamese family a safe and healthy life - that's our responsibility!

 

HISTORY

 
 
 
Nov 2014
Established Aquaone group in Ho Chi Minh City
 
Apr 2015
Received investment certificate of Hau Giang Clean Water Project
 
Apr 2015
Buy 35% share in Phu Yen Clean water Plant (2019: buy 60% share – regional water supply plant)
 
Jun 2016
Received investment certificate of Duong River Surface Watr Plant (regional water supply scale project)
 
Jun 2017
Received investment certificate of water supply for 141 communes - suburban Ha Noi city
 
Oct 2017
Established Aquaone group in Ho Chi Minh City
 
Jun 2018
Signing a memorandum of understanding for Hanoi ‘s sludge treatemnt project
 
May 2018
Received investment certificate for Xuan Mai Clean water treatment plant Project
 
Oct 2018
Completing Phase 1A of the Song Duong Suface wateer treatment plant project
 
Nov 2018
Reveived the certificate of Investment in Energy system of Song Duong Surface Water treatment plant.
 
Sep 2019
Completing Phase 1B of the Song Duong Suface wateer treatment plant project. Song Duong surface water treatment plant oparate Stage I officially
 
Mar 2020
Received Investment certificate of Vam Co Dong Water Treatment Plant
 

Feb 2021

Completing FS and basic design of Vam Co Dong Water Treatment Plant

CUSTOMERS - PARTNERS

Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội HAWACOM

  Trang web

Công ty nước sạch số 2 Hà Nội

  Trang web

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

  Trang web

Công ty cổ phần VIWACO

  Trang web

CUSTOMERS

Qũy VOI

ĐẦU TƯ VIỆT NAM-OMAN VOI là quỹ ủy thác đầu tư thay mặt cho Quỹ Dự trữ Nhà nước Oman tại Việt Nam. Họ đã tham gia vào nhiều dự án Cơ sở hạ tầng, Năng lượng, Phúc lợi, Y tế và Giáo dục. VỐN ĐIỀU LỆ 200 triệu USD.

NGÂN HÀNG VIETINBANK

VietinBank là một trong 3 ngân hàng Nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, là nhà tài trợ chính trong việc xây dựng Dự án Nhà máy XLNT sông Đuống.

NGÂN HÀNG INDOVINA

Là nhà tài trợ tài chính trong việc xây dựng Nhà máy nước Hậu Giang và Mạng lưới cung cấp liên quan của chúng tôi.

SPARKASSE LEIPZIG

Là nhà tài trợ chính cho hệ thống PV tại Nhà máy nước Hậu Giang và Nhà máy nước sông Đuống.

TECHNOLOGY PARTNER

AONE DEUTSCHLAND AG

Nhà thầu dịch vụ môi trường hàng đầu. Nhà thầu EP chính cho Dự án Nhà máy xử lý nước mặt sông Đuống - Giai đoạn 1B.

WABAG (ẤN ĐỘ)

Nhà thầu EP hàng đầu thế giới.

Nhà thầu EP chính cho Dự án Nhà máy xử lý nước mặt sông Đuống

VEOLIA (PHÁP)

Nhà thầu EP chính cho Dự án Nhà máy nước mặt Hậu Giang.

Các nhà thầu Việt Nam

Các nhà thầu xây dựng trong nước có nền tảng tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án tại Việt Nam, chỉ những nhà thầu tốt nhất được lựa chọn để đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Tất cả các công cụ và thiết bị được lựa chọn cẩn thận và nhập khẩu từ EU và Mỹ.


HUMAN RESOURCES

Operation motto of AquaOne Group is: "Be dedicated for customer benefits". Therefore, we determine human resource as a key factor. We are proud of having a team of young, dynamic, professional employees who are well trained and periodically coached to improve professional skills. The 500 employees of AquaOne Group share the same pride in the brand of AquaOne clean water and in each completed clean water project.SUBPAGES ABOUT US MEMBER COMPANIES

Công ty Aquaone Hậu Giang

  Trang web

Công ty TNHH nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai

  Trang web

Công ty CP nước mặt Sông Đuống

  Trang web

Công ty CP nước AquaOne Long An

  Trang web

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên

  Trang web