ĐẦU TƯ CẤP NƯỚC TỪ KHU VỰC TƯ NHÂN - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Thứ bảy | 12/11/2022

Đó là nội dung của Cty CP nước AquaOne trình bày tại “Tuần lễ Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2022”.

ĐẦU TƯ CẤP NƯỚC TỪ KHU VỰC TƯ NHÂN - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

ĐẦU TƯ CẤP NƯỚC TỪ KHU VỰC TƯ NHÂN - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

     “Tuần lễ Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2022” với chủ đề “Chính sách ngành Nước - Phát triển bền vững” do Hội Cấp thoát nước Việt Nam chủ trì tổ chức lần đầu tiên từ ngày 9 đến ngày 11/11/2022 tại Hà Nội.

    Sự kiện có quy mô lớn nhất ngành Nước trong năm 2022. Đã có trên 1000 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, lãnh đạo các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cấp, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường tại Việt Nam cùng nhiều tổ chức ngành Nước ở nhiều quốc gia đăng ký tham dự và phát biểu tại sự kiện.

     Công ty Cổ phần nước AquaOne, một trong những nhà tài trợ cho sự kiện, vinh dự được trình bày tại Hội thảo tham luận về chủ đề “ĐẦU TƯ CẤP NƯỚC TỪ KHU VỰC TƯ NHÂN - KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA”. Bên cạnh các chia sẻ về vai trò và đóng góp của các đầu tư tư nhân trong lĩnh vực đầu tư các dự án cấp thoát nước AquaOne cũng đã nêu một số vấn đề khó khăn như chính sách ưu đãi và thực hiện chưa nhất quán; các khó khăn trong công tác triển khai dự án; các vấn đề trình và phê duyệt giá nước … Đại diện Công ty CP nước AquaOne cũng đã  kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy và khuyến khích sự tham gia nhiều hơn khối các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực cấp thoát nước. Đó là cần xác định rõ các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và kinh nghiệm; khuyến nghị hoàn thiện và bổ sung các chính sách pháp luật; sớm ban hành Luật quản lý cấp nước; một số các cơ chế và ưu đãi cụ thể; công tác phê duyệt giá nước; giá nước sạch liên vùng  nhằm góp phần tháo gỡ các khó khăn trong lĩnh vực cấp thoát nước góp phần cung cấp nguồn nước sạch với chất lượng cao; người dân được tiếp cận với nước sạch; giảm thiểu sử dụng nước ngầm; bảo vệ nguồn nước; đảm bảo cấp nước liên tục an toàn cho nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

    Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đã được ban hành trên 15 năm, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và các văn bản dưới luật đến nay không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong khi đó, nhiều vấn đề quan trọng của ngành Nước lại chịu sự quản lý chồng chéo của các luật khác như Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Đầu tư,… Để tạo một hành lang pháp lý giúp ngành Nước phát triển ổn định và bền vững, Chính phủ đã đưa dự án xây dựng Luật Cấp, Thoát nước vào Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Ngoài ra, những vấn đề bất cập về nước sạch cho nông thôn, những khoảng trống cần lấp đầy để thu hút khối tư nhân tham gia vào hoạt động thoát nước và xử lý nước thải. Những trao đổi tại một diễn đàn mở như “Tuần lễ Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2022” là cơ hội rất tốt thúc đẩy việc tạo ra hành lang pháp lý phục vụ cho phát triển ngành Nước một cách bền vững.