Công ty CP Nước AquaOne

Là công ty cổ phần, với cổ đông là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhà máy xử lý nước sạch và cung cấp nước sạch.

Cung cấp nước sạch:

1/ Chủ đầu tư của các dự án lớn:

 • Nhà máy nước mặt Sông Hậu: là Nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với công suất năm 2016 là 100.000 m3/ngày đêm; định hướng mở rộng đến 600.000 m3/ngày đêm.
 • Nhà máy nước mặt Sông Đuống: là Nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với tổng công suất: 900.000 m3/ngày đêm; Tổng công suất dự kiến: 1.200.000 m3/ngày đêm.
  • Phát nước giai đoạn 1 (2019): 300.000 m3/ngày đêm.
  • Phát nước giai đoạn 2 (2023): 600.000 m3/ngày đêm.
  • Phát nước giai đoạn 3 (2030): 900.000 m3/ngày đêm.
  • Phát nước sau năm 2030: 1.200.000 m3/ngày đêm.
 • Nhà máy nước mặt Xuân Mai – Hòa Bình: là Nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với công suất: 600.000 m3/ngày đêm; Tổng công suất dự kiến: 900.000 m3/ngày đêm.
  • Hợp phần 1 giai đoạn 1 (2021): 150.000 m3/ngày đêm.
  • Hợp phần 2 giai đoạn 1 (2023): 300.000 m3/ngày đêm.
  • Phát nước giai đoạn 2 (2030): 600.000 m3/ngày đêm.
  • Phát nước sau năm 2030: 900.000 m3/ngày đêm.

2/ Cổ đông chiến lược nhiều công ty cấp thoát nước tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

3/ Danh sách Cổ đông 

Danh sách cổ đông sáng lập

STT Cổ đông sáng lập Tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ
1 Ông Võ Song Bình 5%
2 Bà Đỗ Thị Kim Liên 50%
3 Bà Đinh Thị Linh Chi 5%
4 Bà Nguyễn Thu Hương 40%
  Tổng: 100%

 

Danh sách cổ đông hiện hữu

STT Tên cổ đông Tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ
1 Công ty TNHH MTV One Invest 40%
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Một trăm 50%
3 Bà Đinh Thị Linh Chi 3%
4 Ông Nguyễn Văn Mỹ 1%
5 Bà Đỗ Thị Minh Đức 6%
  Tổng: 100%

Close Menu